Vergoeding en Tarieven – Schiedam (foto)
Koekoekslaan 39 3121 XJ Schiedam (foto) Tel:(010) 4705043 Fax:0848685906 info@fysiospaland.nl

Fysiotherapie Spaland

Vergoeding en Tarieven

Fysiotherapie en manuele therapie wordt meestal vergoed uit uw aanvullende verzekering en er is voor de meeste klachten geen verwijzing nodig.

Wij hebben in 2019 contracten met alle verzekeraars op Caresq na. Bij een “natura polis” zoals bijvoorbeeld de DSW aanvullende verzekeringen Av-Top en AV-Standaard, handelen we de declaraties rechtstreeks af met de verzekeraar. Hoeveel zittingen u vergoed krijgt, is afhankelijk van welke aanvullende verzekering u afgesloten heeft. Wij kunnen dit direct voor u controleren en u kunt vooraf zelf het een en ander controleren bij uw verzekeraar.

Bepaalde chronische aandoeningen, welke op de lijst van het ministerie van VWS staan, komen na 20x uit de basisverzekering. De eerste 20x komt ten laste van uw aanvullende verzekering.

Therapie zoals Shockwave, Echografie, Dry needling, Rug-training of Revalidatie maakt deel uit van de behandeling en wordt niet apart gerekend !

U krijgt zelf een rekening op basis van onderstaande tarieven als:
a) wij geen contract met uw verzekeraar hebben (Caresq)
b) u een restitutie polis heeft
c) u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent
d) u niet op tijd afbelt (minimaal 24 uur van te voren)

Tarievenlijst  2019

Prestatiebeschrijving Prijs
Behandeling fysiotherapie 32,50
Behandeling manuele therapie 45,00
Screening 13,30
Intake en onderzoek na screening 28,20
Intake en onderzoek na verwijzing 41,50
Consult fysiotherapeutisch onderzoek 52,85
Toeslag huisbezoek 13,30
Training 1 x p.w. 20,00/p.m.
Training 2 x p.w. 40,00/p.m.
Niet nagekomen of te laat afgebelde afspraak fysiotherapie 22,75
Niet nagekomen of te laat afgebelde afspraak Manuele Therapie 31,50