E-Health vergoeding – Fysiotherapie Spaland – Schiedam (foto)

Fysiotherapie Spaland

voor welke klachten zoekt u therapie?

voor welke klachten zoekt u fysiotherapie ?

meer dan fysio

Contracten met verzekeraars. Geen verwijzing nodig. ‘s Avonds geopend.

  • Revalidatie
  • Master Manuele Therapie
  • Dry Needling
  • Rug en nekpijn specialisaties
  • Shockwave & Echografie
  • FysioFitness
  • Life Style Coaching
  • E Health

Direct in de agenda plannen

 

fitheid en herstel

Wij zijn een team van gedreven, sportieve therapeuten en werken gezamelijk met u aan uw fitheid en herstel. 

Met behandeling, training en begeleiding willen wij u helpen gezonder te worden en met minder of geen klachten te functioneren in het dagelijks leven.

De voorwaarden om het lichaam weer in een herstelmodus te krijgen, zijn divers. Zo zijn de juiste mentale staat, voeding en juiste verhouding tussen rust en belasting bekende voorwaarden om goed te herstellen.

Een basisvoorwaarde is natuurlijk het optimaal functioneren van gewrichten en spieren. Zo kan minimaal verstoord bewegen van gewrichten al klachten in stand houden en belemmerend werken voor het herstel. Steeds harder trainen kan de klachten dan zelfs verergeren. Wij richten ons dan ook naast de bovengenoemde voorwaarden op de gewrichts- en spierfuncties. Zo kunnen wij u helpen de juiste vrijheid te krijgen om middels training het oude niveau te bereiken.

naar normaal

Wij willen u heel graag op de vertrouwde manier helpen.  Veiligheid, met respect voor ieders keuzes, blijft wel voorop staan. Lees daarom ons beleid naar het nieuwe normaal .

Kiest u liever voor zorg op afstand ? Bezoek dan de pagina over beeldbellen en telefonisch consult: *E-Health*

E-Health vergoeding

Online Zitting = Gewone behandeling (zitting fysiotherapie) 

NZa brengt extra verruiming aan voor zorg op afstand.

“NZa brengt extra verruiming aan voor zorg op afstand
Nieuwsbericht | 17-03-2020 | 18:00
De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de wijze waarop zorg aan patiënten de komende periode kan worden geleverd. Voor een deel van de zorg is het mogelijk dat deze op afstand plaatsvindt in plaats van in de behandelkamer, bijvoorbeeld via beeld(bellen), e-mail, patiëntenportaal of telefoon. We zien hier mooie voorbeelden van in het land. Meer informatie over de mogelijkheden voor digitale zorg staat in onze Wegwijzer bekostiging digitale zorg. Wij willen eventuele belemmeringen voor zorglevering op afstand wegnemen. Iedere zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat kunnen doen en niet belemmerd worden door declaratiebeperkingen.” zie voor het volledige bericht: NZAnieuws

De verzekeraars hebben laten weten dat de online zitting en het telefonisch consult gedurende de “corona-periode” vergoed worden. Voor nu kunt u er dus van uitgaan dat de “online therapie” gelijk staat aan een reguliere zitting fysiotherapie. Zowel financieel als voor wat betreft onze inspanning (tijd en inhoud) betreft het een zitting. Hiervoor gelden de vergoedingsregels zoals u gewend bent en terug kunt lezen op onze standaardpagina vergoedingen.

Bent u niet voldoende verzekerd voor fysiotherapie dan rekenen wij de online therapie en/of het consult met u af. Heeft u recht op gewone zittingen uit uw verzekering dan rekenen wij de online therapie en/of het consult af met de verzekeraar (zoals gebruikelijk). Ieder contact telt als een zitting dus dit gaat af van het aantal waar u recht op heeft.

N.B. Als de zitting Online Therapie en/of Telefonisch Consult achteraf niet gelden als zittingen waar u voor verzekerd bent, dan vervallen de kosten en komen de zittingen niet ten laste van het aantal waar u voor verzekerd bent.